A-mix

A-mix specialasfalt för mindre asfalteringar samt reparationer av potthål, svackor, ytsläpp och krackelerade ytor.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Potthålsreparationer

 • Krackeleringar

 • Brunnbyten

 • Mindre asfalteringar/uppskärningar

 • Kilar vid kantstenar

 • Spricklagningar

 • Svackor

 • Ytsläpp

 • Gångbanor och cykelvägar

FÖRDELAR

 • Kostnadseffektivt för reparationer av potthål och underhåll av asfaltytor.

 • Svensktillverkad produkt som uppfyller miljö och säkerhetskrav i EU.

 • Kompatibel med varmasfalt och behöver ej fräsas bort innan asfaltering.

 • Ingen risk för genomblödning.

 • Färdig att användas i säck.

 • Lätthanterlig.

 • Kan användas i alla sorters väder, från -20 till +30 grader. 

 • Hållbarheten är minst 2 år i obruten förpackning.

 • A-mix är ej självhärdande i förpackningen.

 • Bruten förpackning kan användas vid ett senare tillfälle.

UNIKA EGENSKAPER FÖR A-mix

 • Baserad på varmasfaltbitumen (160/220), som gör det möjligt att genomföra alla former av lagningar med ett och samma material (t.ex. potthål; ytsläpp och krackeleringar).

 • Uppnår en betydligt högre bärighet (hårdare lagning) än kalla asfalter baserade på mjukbitumen (S500).

 • Lagningar med A-mix kan asfalteras över med varmasfalt, utan att först behöva fräsas bort (endast möjligt med asfalter baserade på t.ex. 160/220 bitumen).

A_Mix_förpackning.png

BRUKSANVISNING

 • Rengör asfaltytan, ta bort stenar och lös asfalt,använd gärna en lövblås

 • Förklistra hålkanter och på asfalten där lagningen ska utföras med A-klister eller A-spray.

 • Vänta en stund så klistret hinner "fälla" (förena sig med den befintliga asfalten).

 • Häll ut A-mix i hålet / ytan, sprid ut till ett jämt lager med en asfaltraka.

 • Kompaktera med markvibrator tills hela lagningen är hård.

 • Försegla kanter med A-klister eller A-spray.

 • Klart att släppa på trafik!