A-MIX METODEN

A-mix metoden är framtagen för att laga skadade asfaltytor och samtidigt förebygga att nya skador ej uppstår bredvid lagningen.

Filmen nedan visar ett vanligt exempel på ett potthål med krackelering runt skadan.

Sådana potthål lagas ofta temporärt med en provisorisk produkt, som resulterar i nya hål intill lagningen.

A-mixens unika egenskaper gör det möjligt att först laga potthålet, och sedan lägga ett permanent stärkande lager över den krackelerade ytan.

Detta är endast möjligt då A-mixens innehåll är detsamma som i en vanlig varmasfalt och därför även kan härda i tunna lager.

Då A-mix är kompatibelt med varmasfalt får A-mix lagningar även asfalteras över.

  A-MIX METODEN:  TRE ÅRS STUDIE

 

 

 

 

 

Bilden ovan visar ett potthål A Produkter reparerade i Kiruna 2015.

 

Hålet var omringat av tydliga krackeleringar och riskerade därför att snabbt växa.

 

Enligt A-mix metoden klistrade vi upp den värsta krackeleringen närmast hålet och mellanpaddade potthålet innan vi applicerade toppen för att avstanna nedbrytningen av asfalten.

 

Utan den förebyggande toppen uppstår snabbt nya potthål bredvid lagningen.

 

Bilden till höger visar samma lagning tre år senare (2018) och förtydligar att inga nya potthål har uppstått bredvid lagningen.

Kiruna(1).jpeg
2015
2015
2015
2018

© 2020 by InfraRoad Group Ltd

  • Black LinkedIn Icon