A-SPRAY

Bitumenbaserad asfaltprimer används för att klistra och försegla kanter på potthål, innan applicering av A-mix eller ScanMix specialasfalt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • A-spray har framtagits främst för att täta vertikala kanter på potthål, där dess omedelbara vattentätning och häftande förmåga förbättrar hållbarheten på lagningen.

FÖRDELAR

  • Förhindrar omedelbart vatteninträngning.

  • Kan användas i alla väderförhållanden.

  • Förbättrar hållbarheten.

  • Enkel och ekonomisk att applicera.

A_Spray_förpackningar.png

BRUKSANVISNING

 

Skaka burken väl innan användning.

Spruta A-spray jämt och riktligt från ett avstånd av 20-25 cm.

Rikta därefter burken uppåt och spraya i några sekunder för att rensa mynningen efter användning.

BÖR EJ ANVÄNDAS PÅ:

 

Målade ytor och plast, utan att först undersöka om A-spray och ytan fungerar tillsammans.