A-tejp

A-tejp  bitumenremsa, för lagning av sprickor och försegling av asfaltskarvar. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • A-TEJP är en vattentät polymermodifierad bitumenremsa, som används vid lagning av sprickor (upp till 5 mm bred) eller som försegling av kanter på asfaltlagningar.

 • Halkmotståndet kan ökas genom att täcka bandet med stenmjöl eller fin sand.

SÄKERHET

 

 • A-TEJP innehåller petroleumprodukter som kan påverka huden.

 • A-TEJP bör ej komma i kontakt med ansikte, ögon eller armar.

 • Tvätta noggrant händerna efter användning.

 • Tvätta klädplagg om de kommit i kontakt med A-TEJP.

 • Undvik rökning i samband med hantering av A-TEJP.

A-tejp.jpg

BRUKSANVISNING

 

 • Lägsta temperatur 8°C.

 • Se till att asfalten vid skadan är torr samt att sprickan ej är bredare än 5 mm.

 • Om asfalten är blöt eller fuktig bör den förtorkas med gasolbrännare.

 • Ta bort smuts och skräp från sprickan och området närmast skadan.

 • Applicera A-TEJP över sprickan.

 • Om sprickan kraftigt ändrar riktning, klipp av bandet och följ den nya riktningen, genom att först överlappa bandet från dess tidigare riktning.

 • Ta bort skyddsfilmen innan gasolbrännare används.

 • Värm sedan försiktigt på ovansidan av   A-TEJP med gasolbrännare tills bandet omsluter den skadade ytan.

 • Trafik kan omedelbart passera över lagningen.