top of page

Asfaltprimer (A-klister)

Asfaltprimer är en bitumenlösning avsedd att användas för att uppnå en optimal vidhäftning av A-mix eller ScanMix vid asfaltunderhåll.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Asfaltprimer (A-klister) appliceras på potthålskanter eller andra asfaltytor för att uppnå en optimal vidhäftning av A-mix eller ScanMix vid asfaltunderhåll.

FÖRDELAR

  • Förhindrar omedelbart vatteninträngning.

  • Kan användas i alla väderförhållanden.

  • Förbättrar hållbarheten.

  • Enkel och ekonomisk att applicera.

05-12-18-2246.png

BRUKSANVISNING

 

För användning i tryckspruta (A-spruta).

Appliceras på ytor och kanter på potthål som ska asfalteras med A-mix.

Vid kall väderlek kan asfaltprimer spädas med alifatnafta upp till ca: 10%

bottom of page