top of page

MVH-408 VIBRATORPLATTA

MIKASA MVH-408 är vår största vibratorplatta. Med smidig hydraulisk fram/backreglering, elstartad Hatz dieselmotor samt med möjlighet att få packningsindikator och olika breddökningslister klarar den de mest krävande jobben.

MIKASA MVH-408 är med sin höga centrifugalkraft och låga tyngdpunkt inte bara vår största och mest effektiva vibratorplatta utan också vår snabbaste. Den kan gå 10 % snabbare än andra jämförbara modeller och är därmed tidsbesparande. Bottenplattan är gjort av mycket slitstarkt segjärn och har en form som gör att grus inte stannar kvar på ovansidan.

Den steglöst hydrauliska fram/backregleringen gör maskinen mycket lättmanövrerad och ger en mjuk och precis omställning med möjlighet till stillastående packning. Obehagliga ryck vid riktningsbyte undviks helt och den mycket snabba responsen från maskinen är extra välkommen vid arbeten mot väggar och fasta föremål.

Maskinens fasta handtagsbåge underlättar manövreringen vid körning i slänter och på ojämnt underlag. Som en säkerhetsfunktion övergår maskinen till att stå still och packa när körreglaget släpps. Handtaget är väl avvibrerat och har ett självlåsande transportläge.

Som standard är MVH-408 utrustad med en tydlig digital mätare som visar driftstimmar, aktuellt motorvarvtal och batterikontroll. Som tillval finns packningsindikatorn Compass II som lättöverskådligt beskriver hur packat underlaget är i olika stadier av arbetet.

MVH-408 är försedd med kombinerad skydds- och lyftkåpa av stål med lyftögla bred nog för gafflar. Ett gummilock underlättar åtkomst vid tankning och service. Motorn är en elstartad Hatz dieselmotor som utöver ordinarie luftrenare också har en cyklonrenare som mycket effektivt renar luften och därmed förlänger livslängden på motorn.

Den lågt placerade oljebadssmorda vibratorn med mycket god smörjning och enkelt underhåll ger en låg tyngdpunkt vilket bidrar till god stabilitet och effektivare packning. Som alla markvibratorer från MIKASA är MVH-408 driftsäker och långlivad med låga underhållskostnader.

Den förhållandevis smala bottenplattan gör maskinen lämplig även för användning i trånga och begränsade utrymmen. För att öka arbetsbredden finns olika breddökningslister som tillval.

FÖRDELAR MED MVH-408

  • Kombinerat körreglage för steglös och precis hastighets- och fram/backeglering.

  • Fast handtagsbåge som underlättar körning i slänter och på ojämna underlag.

  • Lågt placerad tyngdpunkt och hög centrifugalkraft ger god packning.

  • Tidsbesparande eftersom maskinen kan gå snabbare än andra liknande plattor.

  • Elstartad Hatz dieselmotor med effektiv cyklonrenare.

  • Digital mätare för driftstimmar, motorvarvtal och batterikontroll.

  • Bottenplatta i mycket slitstarkt segjärn, med en ”självrengörande” design.

  • Skydds- och lyftkåpa av stål med praktiskt gummilock för bränslepåfyllning och underhåll.

  • Packningsindikator och olika breddökningslister som tillval.

MVH-408.jpg

FAKTA MVH-408

Motor:                              Hatz 1B50

Bränsle:                            Diesel

Motorns nettoeffekt:       6,7 kW

Arbetsvikt:                        408 / 423  / 438 kg (med lister)

Centrifugalkraft:               55 kN

Vibrationsfrekvens:           73 Hz

Arbetshastighet:               0-28 m/min

Bottenplatta, BxL             500*x900 mm

Dimension, LxBxH           1570x500*x1030 mm

Breddökningslister:         2x75 mm Tillval

Breddökningslister:          2x150 mm Tillval

Packningsindikator

Compass II                       (Fabriksmonterat tillval

                                        *) Utan breddökningslister

bottom of page