top of page

               

ScanMix specialasfalt används för miljövänligt och effektivt asfaltunderhåll. ScanMix har samma fördelar som traditionell varmasfalt utan kravet för större maskiner, ökad personal och turer till och från asfaltverk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Potthålsreparationer

 • Krackeleringar

 • Brunnbyten

 • Mindre asfalteringar/uppskärningar

 • Kilar vid kantstenar

 • Spricklagningar

 • Svackor

 • Ytsläpp

 • Gångbanor och cykelvägar

FÖRDELAR

 • Kan förvaras och appliceras utan uppvärmning.

 • Kostnadseffektivt för reparationer och asfaltunderhåll.

 • Svensktillverkad produkt som uppfyller miljö och säkerhetskrav i EU.

 • Kompatibel med varmasfalt och behöver ej fräsas bort innan asfaltering.

 • Ingen risk för genomblödning.

 • Kan läggas i tunna lager över t.ex. krackelerade ytor eller ytsläpp.

 • Kan användas i alla sorters väder, från -20 till +35 grader. 

 • Hållbarheten är 2 år i obruten förpackning.

 • ScanMix är ej självhärdande i förpackningen.

 • Bruten förpackning kan användas vid ett senare tillfälle.

UNIKA EGENSKAPER FÖR 

 • Baserad på traditionell varmasfaltbitumen som gör det möjligt att genomföra alla former av lagningar med ett och samma material.

 • Miljövänligt tillverkat vid låg temperatur.

 • Lagningar med ScanMix kan asfalteras över med varmasfalt, utan att först behöva fräsas bort.

ScanMix_Logo_BLACK.png
ScanMix_Logo_BLACK.png
ScanMix_liten_påse.jpg

BRUKSANVISNING

 • Rengör asfaltytan, ta bort stenar och lös asfalt, använd gärna en lövblås.

 • Förklistra hålkanter och krackeleringar med A-klister eller ScanSpray.

 • Vänta en stund så klistret hinner "fälla" (förena sig med den befintliga asfalten).

 • Häll ut ScanMix i hålet / ytan, sprid ut till ett jämt lager med en asfaltraka.

 • Kompaktera med markvibrator tills hela lagningen är hård.

 • Försegla kanter med A-klister eller ScanSpray.

 • Klart att släppa på trafik!

bottom of page