top of page

ScanMix och återställningar

ScanMix Fagerbacken Östersund 210225(1).

NCC Industry AB (Östersund) berättar om deras erfarenhet av ScanMix för återställningar.

Varför har NCC och Östersunds Kommun valt att arbeta med ScanMix vid återställningar?

Vi valde att köra en testyta med ScanMix vid återställning efter en vattenschakt då vi ville testa en massa som eventuellt kan bestå under en hel vinter utan att behöva åtgärda den igen. Efter en testyta blev det fler ytor som den användes på, då vi kunde se att när snöröjningen hade farit fram så låg ScanMix:en kvar och inga potthål hade slagits upp efter vägar med hög ÅDT (årsdygnstrafikmått).

Vad ser ni för fördelar med ScanMix jämfört med kallasfalt?

Hur upplever ni att återställningar utförda med kallasfalt håller över en vinter i jämförelse med ScanMix?

ScanMix är lättarbetad när den är lite uppvärmd, hållbar samt att om det skulle uppstå en sättning efter en djupare schakt så är det inga problem att toppa den tidigare läggningen med ny ScanMix då det bakas ihop bra.

Vanlig kallmassa har en tendens att slå ur eller dras med under snöröjning, vilket medför att vi måste tillbaka till samma yta och åtgärda den flera gånger. Dessa problem har vi inte upptäckt med ScanMix.

bottom of page