top of page

ScanMix och dess utveckling

Stefan Viberg.jpg

Stefan Viberg från NCC Industry AB berättar om tillverkningen av ScanMix och dess utveckling.

Hej Stefan, berätta mer om dig och din roll inom NCC.

Stefan Viberg heter jag och har jobbat med asfalttillverkning i 32 år. Idag sitter jag i ledningsgruppen på NCC Industry AB och har det tekniska ansvaret för våra 30 fabriker i Sverige. För femton år sedan började samarbetet med Svensk Asfaltservice AB som senare övergick till systerbolaget A Produkter AB.

Varför valde vi att utveckla och producera ScanMix?

Problemet har varit att det hittills inte gått att genomföra permanenta lagningar utan traditionell varmasfalt från asfaltverk. Det har under årens lopp funnits och finns fortfarande lagningsmassor som endast fungerar som tillfälliga lagningar. Vårt mål var att hitta en massa som kan läggas som en permanent lagning och dessutom vara överläggningsbar samt hanteras kall. Tack vare att det är möjligt att lagra massan under lång tid (minst två år) är man heller inte beroende av öppettider på asfaltverk; vi ser ScanMix som det bästa alternativet för kommuner och underhållsföretag.

Varför är ScanMix den mest miljövänliga asfalten på marknaden?

ScanMix är tillverkad vid låg temperatur med NCC:s patenterade uppvärmning med trävpulver, på Sveriges mest miljövänliga asfaltverk. Det gör massan till den mest miljövänliga på marknaden med standardbitumen.

Hur skiljer sig ScanMix från kallasfalt?

Kallasfalt är för temporära lagningar medans ScanMix är för permanenta lagningar. Befintliga kallmassor på marknaden idag är tillverkade med en bitumenemulsion (Nyflow 500 eller V12000) som inte är överläggningsbar p.g.a. att den aldrig härdar som ScanMix gör efter komprimering. 

Hur skiljer sig ScanMix från traditionell varmasfalt?

Fördelarna är många med ScanMix. Vi ser t.ex. att det går att lägga ScanMix i tunnare lager än varmasfalt som ligger kvar trots hög trafikbelastning. Det går även åt mindre resurser (en till två personal med padda eller vält jämfört med t.ex. spriderbil och två beläggningsarbetare).

Vad är enligt dig det viktigaste med ScanMix?

ScanMix är den första asfaltprodukten som gör det möjligt att laga skador permanent året runt. Det har hittills inte varit möjligt med en kall produkt.

bottom of page