top of page

               

ScanMix är en specialasfalt som värms till ca 30°C i en ScanBox för miljövänligt och effektivt asfaltunderhåll. ScanMix har samma fördelar som traditionell varmasfalt utan kravet för större maskiner, ökad personal och turer till och från asfaltverk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Potthålsreparationer

 • Krackeleringar

 • Brunnbyten

 • Mindre asfalteringar/uppskärningar

 • Kilar vid kantstenar

 • Spricklagningar

 • Svackor

 • Ytsläpp

 • Gångbanor och cykelvägar

FÖRDELAR

 • Kan förvaras kallt och värms vid behov snabbt upp i en ScanBox.

 • Kostnadseffektivt för reparationer och asfaltunderhåll.

 • Svensktillverkad produkt som uppfyller miljö och säkerhetskrav i EU.

 • Kompatibel med varmasfalt och behöver ej fräsas bort innan asfaltering.

 • Ingen risk för genomblödning.

 • Färdig att användas efter uppvärmning till 30°C med hjälp av en ScanBox.

 • Kan återanvändas och värmas upp på nytt.

 • Kan läggas i tunna lager över t.ex. krackelerade ytor eller ytsläpp.

 • Kan användas i alla sorters väder, från -20 till +35 grader. 

 • Hållbarheten är 2 år i obruten förpackning.

 • ScanMix är ej självhärdande i förpackningen.

 • Bruten förpackning kan användas vid ett senare tillfälle.

UNIKA EGENSKAPER FÖR 

 • Baserad på traditionell varmasfaltbitumen som gör det möjligt att genomföra alla former av lagningar med ett och samma material.

 • Miljövänlig uppvärmning till ca. 30°C med hjälp av en ScanBox.

 • Lagningar med ScanMix kan asfalteras över med varmasfalt, utan att först behöva fräsas bort.

ScanMix_Logo_BLACK.png
ScanMix_Logo_BLACK.png
Scanbox-12-removebg-preview_edited.png

BRUKSANVISNING

 • Rengör asfaltytan, ta bort stenar och lös asfalt, använd gärna en lövblås.

 • Förklistra hålkanter och krackeleringar med A-klister eller ScanSpray.

 • Vänta en stund så klistret hinner "fälla" (förena sig med den befintliga asfalten).

 • Häll ut ScanMix i hålet / ytan, sprid ut till ett jämt lager med en asfaltraka.

 • Kompaktera med markvibrator tills hela lagningen är hård.

 • Försegla kanter med A-klister eller ScanSpray.

 • Klart att släppa på trafik!

bottom of page