top of page

Tyresö Kommun och ScanBox

Tyresö ScanBox utvärdering 2.jpg

Tyresö Kommun berättar mer om deras användande av ScanBox och ScanMix.

Varför har Tyresö Kommun valt att jobba med ScanMix och ScanBox?

ScanMix-konceptet är ett bra komplement till vår verksamhet då vi kan laga vägskador permanent året runt i egen regi utan att vara beroende av entreprenörer. På så vis sparar vi både tid och pengar. Vi kan dessutom vara snabbare ute på plats för att laga skador utan att riskera försäkringsärenden på trafikanters bilar.

Vad ser ni för fördelar med ScanMix jämfört med kallasfalt?

ScanMix är en mer lätthanterlig massa för att den är varm och mjuk när den läggs med ScanBox. Vi kan ta med oss en större mängd asfalt för att laga större ytor/fler potthål på en gång. Det innebär bättre arbetsmiljö och ergonomi då allt sköts automatiserat via ScanBox:en; ryggen tar mindre stryk hos personalen.

Arbetar ni med ScanMix året runt?

Ja, vi försöker arbeta med ScanMix året runt. Tyresö Kommun har dock vinterväghållning i egen regi mellan 15/10 - 15/4 då ScanBox:en är mindre prioriterad. 

bottom of page