SCANMIX METODEN

ScanMix metoden är framtagen för att laga skadade asfaltytor och samtidigt förebygga att nya skador ej uppstår bredvid lagningen.​

Potthål lagas ofta temporärt med en provisorisk produkt, som resulterar i nya hål intill lagningen.

ScanMix unika egenskaper gör det möjligt att först laga potthålet, och sedan lägga ett permanent stärkande lager över den krackelerade ytan.

Detta är endast möjligt då ScanMixens innehåll är detsamma som i en vanlig varmasfalt och därför även kan härda i tunna lager.

Då ScanMix är kompatibelt med varmasfalt får ScanMix lagningar även asfalteras över.

  SCANMIX METODEN:  TRE ÅRS STUDIE

 

 

 

 

 

Bilden ovan visar ett potthål A Produkter reparerade i Kiruna 2015.

 

Hålet var omringat av tydliga krackeleringar och riskerade därför att snabbt växa.

 

Enligt ScanMix metoden klistrade vi upp den värsta krackeleringen närmast hålet och mellanpaddade potthålet innan vi applicerade toppen för att avstanna nedbrytningen av asfalten.

 

Utan den förebyggande toppen uppstår snabbt nya potthål bredvid lagningen.

 

Bilden till höger visar samma lagning tre år senare (2018) och förtydligar att inga nya potthål har uppstått bredvid lagningen.

Kiruna(1).jpeg
2015
2015
2015
2018

© 2021 by InfraRoad Group Ltd

  • Black LinkedIn Icon