top of page

   SCANMIX METODEN

ScanMix metoden är framtagen för att laga skadade asfaltytor och samtidigt förebygga att nya skador ej uppstår bredvid lagningen.​

Potthål lagas ofta temporärt med provisorisk asfalt, som resulterar i nya hål intill lagningen.

ScanMix unika egenskaper gör det möjligt att först laga potthålet, och sedan lägga ett permanent stärkande lager över den krackelerade ytan.

Detta är endast möjligt då ScanMixens innehåll är detsamma som i en vanlig varmasfalt och därför även kan härda i tunna lager.

Då ScanMix är kompatibelt med varmasfalt får ScanMix lagningar även asfalteras över.

Bjuvs%20Kommun%201_edited.jpg
Bjuvs%20Kommun%202_edited.jpg
Bjuvs Kommun 3.jpg
2015
2015
2015
2018
bottom of page